w

Twoje pieniądze i japońskie prawo – przyszłość Mt. Gox

Wykres Bitcoin

Ten artykuł zakłada, że wszyscy właściciele kont na Mt. Gox są „niezabezpieczonymi wierzycielami”, których prawa mogą być zmieniane w ramach prawa upadłościowego.

Dodatkowo, Mt. Gox złożył wniosek w ramach „Civil Rehabilitation Law”.

Jak już pewnie wiecie, bitcoiny przepadły a Mt. Gox złożył wniosek o upadłość, tak jakby.

Mt. Gox złożył wniosek o zabezpieczenie przez bankructwem, który daje możliwość zakończenia działalności spółki standardowym bankructwem (jako likwidacji wszystkich aktywów, całej firmy, długów wobec wierzycieli), ale najpierw firma dostaje szansę na przejście przez etap restrukturyzacji.

To czym jest restrukturyzacja to dostarczenie firmie narzędzi umożliwiających poradzenie sobie z długami, takich jak zabezpieczenie przez działaniami prawnymi pod nadzorem sądu. Pomyślna restrukturyzacja sprawi, że firma znów będzie funkcjonowała normalnie, wraz ze spłaceniem wszystkich możliwych zobowiązań kredytowych. Jeśli natomiast restrukturyzacja nie powiedzie się, możecie łatwo się domyśleć co się wtedy stanie. Często pomyślna restrukturyzacja oznacza zorganizowanie przejęcia upadającej firmy przez większą spółkę, która będzie w stanie spłacić długi i wierzycieli, więcej niż prawdopodobne, pomijając posiadaczy kont w Mt. Gox.

Restrukturyzacja może nastąpić na jeden z dwóch sposobów:

Dwie ścieżki

Japońskie prawo upadłościowe, na podstawie „Civil Rehabilitation Law”, pozwala firmie na wykorzystanie własnego zarządu aby stworzyć plan restrukturyzacyjny. Biorąc pod uwagę, że to właśnie zarząd Mt. Gox doprowadził do całej tej katastrofy, nie chcielibyśmy tego.

W drugiej opcji, Prawo Restrukturyzacji Spółek wymaga, aby sąd wyznaczył specjalistę ds. restrukturyzacji, który jest w stanie zlikwidować powiązania z każdym kto ponosi odpowiedzialność za upadek firmy. Ten specjalista jest przede wszystkim odpowiedzialny za stworzenie planu realizacji zobowiązań dłużniczych oraz wznowienia działalności firmy.

Sądząc po przeprosinach Marka Karpeles’a i szeroko akceptowanym fakcie, że Mt. Gox miał słaby zarząd, opcja druga będzie prawdopodobną ścieżką naprawczą.

Obie opcje dają firmie tymczasowe zabezpieczenie przed pozwami sądowymi o zwrot utraconych pieniędzy.

Oczekuj ciszy

Jedną z głównych różnic między japońskim a amerykańskim bankructwem jest to, że Japonia kładzie większy nacisk na uratowanie firmy i miejsc pracy/produktów które ta firma dostarcza.

Syndyk wyznaczony przez sąd zazwyczaj pracuje razem z dłużnikiem (Mt. Gox) w celu opracowania planu dzięki któremu dłużnik może wznowić pracę aby spłacić swoje długi. Praca syndyka opiera się zazwyczaj na prywatnej komunikacji między dłużnikiem a sądami. Ten system pozwala syndykowi uniknąć uwagi mediów podczas procesu restrukturyzacji, a także dostarcza w międzyczasie mniej odpowiedzi opinii publicznej.

Wyznaczony syndyk nie jest zobowiązany do ujawniania raportów z działalności tak jak wymaga tego prawo amerykańskie, a wierzyciele nie są upoważnieni do wnoszenia sprzeciwu do podejmowanych akcji przez syndyka, choć sąd musi zatwierdzać wiele z działań przez niego podejmowanych.

Tak więc, nie należy oczekiwać całotygodniowego szaleństwa mediów na temat bankructwa jakie widzieliśmy niedawno, zakładając, że cały proces Mt. Goxa będzie przebiegał standardowo.

Timeline

Bazując na tym pomocnym dokumencie, typowe ramy czasowe dla restrukturyzacji firmy trwają około sześciu miesięcy i następują jak poniżej:

Przed zgłoszeniem: Konsultacje dłużnika z sądem trwające tydzień do dwóch.

Dzień 1: Zgłoszenie, wprowadzenie kolejności nakazów, wyznaczenie „tymczasowego” syndyka i zawiadomienia do wierzycieli przez osobę składającą petycję.

Tydzień 3: Wejście formalnego polecenia rozpoczęcia, wyznaczenie syndyka, oraz w stosownych przypadkach, powołanie eksperta.

Tydzień 9: Wyznaczenie daty rozpoczęcia przyjmowania roszczeń od wierzycieli.

Tygodnie 9 –20: Okres oceny aktywów i roszczeń.

Tydzień 21: Złożenie planu restrukturyzacji. (Ten okres może wydłużyć się do 52 tygodni lub dłużej w przypadku bardziej złożonych przypadków. Jeśli tak, to wszystkie daty po obecnej powinny zostać odpowiednio wydłużone).

Tygodnie 21–25: Głosowanie nad przyjęciem planu.

Tydzień 26: Potwierdzenie planu.

Następnie: Realizacja planu dopóki znacząca część roszczeń zostanie spłacona. Może to trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Co możemy zrobić?

Jeśli posiadasz fundusze w MtGox, zasięgnij profesjonalnej porady prawnej w odniesieniu do Twojej sytuacji.

Przygotuj wszystkie emaile z MtGox udowadniające że miałeś fundusze na tej giełdzie oraz zacznij kontaktować się z ludźmi. To może dać szansę wzięcia udziału w „multi-plaintiff suit„. Szukaj na forum Bitcoin Talk lub na Reddit innych ludzi w takiej samej sytuacji. Jeśli fundusze jakie miałeś na Mt. Gox były jakkolwiek związane z nielegalną działalnością, lepiej abyś pogodził się ze stratą, biorąc pod uwagę że FBI wie jak wielu użytkowników Mt. Gox robiło interesy na Silkroad. Nawet jeśli postępowanie upadłościowe może wstrzymać procesy sądowe, ci, uznani za wierzycieli będą widzieli jakiś postęp w restrukturyzacji firmy.

Najlepszy scenariusz: Mt. Gox zostaje kupiony przez BTC China, lub inną giełdę, po dużo niższej cenie niż jest wart. Mt. Gox zostaje „wypatroszony” tylko do bazy swoich klientów a limity wypłat są nałożone na krótki czas. Pracownicy niższego szczebla nadal pozostają w firmie.

Najgorszy scenariusz: Nikt nie jest zainteresowany kupnem Mt. Gox, udziały stają się śmieciowe, a wierzyciele dostają zwrot w postaci centów, jeśli już.

Na koniec dnia, zgłoszenie upadłości jest jak światełko na końcu tunelu, ale wstrzymajcie się koledzy Bitcoinersi – to jest bardzo długi tunel.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Moneta Bitcoin

Co ma wspólnego Bitcoin i Mikołaj Kopernik?

Moneta Bitcoin

Korzyści z używania Bitcoin