w

Co ma wspólnego Bitcoin i Mikołaj Kopernik?

Moneta Bitcoin

Aby zrozumieć dalszą część historii, na początku trochę historii i ekonomii. Poniżej przedstawiam dla was definicję jakże wciąż aktualnego prawa, którego autorem był nasz rodak pochodzący z Torunia – Mikołaj Kopernik.

Prawo Kopernika-Greshama – zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje pieniądza, pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy (np. o wyższej zawartości kruszcu), ten „lepszy” pieniądz będzie gromadzony (tezauryzowany), a w obiegu pozostanie głównie ten „gorszy”. Krótko mówiąc, gorszy pieniądz wypiera lepszy.

W przypadku rozliczeń z zagranicą, kontrahenci zagraniczni brali pod uwagę jedynie wartość rynkową danego pieniądza (nie zaś cenę urzędową) i życzyli sobie zapłaty w pieniądzu o wyższej wartości. W rezultacie lepszy pieniądz odpływał za granicę.

Odkrycie tego prawa przypisuje się Mikołajowi Kopernikowi (traktat Monetae cudendae ratio, pol. Rozprawa o urządzeniu monety… z 1526) oraz Thomasowi Greshamowi i kilku innym ekonomistom.

Już wcześniej prawidłowości te opisali grecki dramatopisarz z V wieku p.n.e. Arystofanes w komedii Żaby i XIV-wieczny filozof Mikołaj z Oresme w pracy Tractatus de origine, natura, iure et mutationibus monetarum.

Jak się do tego ma Bitcoin lub inne kryptowaluty? Nie musimy szukać długo, aby zrozumieć jaką przewagę nad pieniądzem tradycyjnym ma Bitcoin. Wyżej przedstawione prawo może posłużyć do pewnej teorii, w której jeżeli Bitcoin zostanie uregulowany i traktowany przez państwa równolegle do ich waluty krajowej nastąpi gromadzenie (tezauryzowanie) Bitcoina. W takim wypadku również trudno byłoby go nabyć z niską cenę, a prawa popytu i podaży spowodowałyby potężny wzrost ceny Bitcoina, a co za tym idzie – innych kryptowalut. Jednakże w głównym obiegu wciąż zastosowanie miałby pieniądz gorszy – według tej teorii byłaby to waluta fiducjarna.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Bitcoin Chiny

Mt. gox upada natomiast Chiny rozpoczynają gorączkę kryptozłota

Wykres Bitcoin

Twoje pieniądze i japońskie prawo – przyszłość Mt. Gox