w

Finlandia klasyfikuje Bitcoin jako usługi finansowe zwolnione z podatku VAT

Moneta Bitcoin

Fińskie organy regulacyjne sklasyfikowany Bitcoin jako usługi finansowe, tym samym przyznając mu status instrumentu finansowego podlegającego zwolnieniu z VAT.

Centralny Fiński Zarząd (CBT) podatków oświadczył, że „giełdy umożliwiające obrót bitcoin świadczą usługi bankowe.” Stawki prowizji pobierane do tej pory przez giełdy były i będą zgodnie z obecną dyrektywą UE w sprawie VAT, zwolnione z podatku VAT (Value Added Tax).

Orzeczenie zostało wydane po decyzji sądu, który sklasyfikował Bitcoin jako instrument płatniczy, tym samym jednoznacznie ustanawiając podejście organów ustawodawczych Finlandii do kryptowalut. Jest to znaczący zwrot w interpretacji podatkowej Bitcoin, gdyż do tej pory większość europejskich krajów, traktowało i do tej pory klasyfikuje Bitcoin jako towar. Mimo tego Finlandia nie jest osamotniona w tego typu rozwiązaniach podatkowych odnoszących się do kryptowaut. We wrześniu tego roku władze ustawodawcze Belgii (FPS) wydał podobne orzeczenie.

Co to oznacza dla Finlandii?

Richard Asquith, wiceprezes jednego z działów firmy Alvara Inc. zajmującego się m.in. aspektami związanymi z globalną zgodnością z przepisami oznajmił International Tax Review, że orzeczenie w Finlandii może pomóc zmienić sposób w jaki Bitcoin jest traktowany i postrzegany w kraju.

„Traktując bitcoin jako rozpoznawalny instrument płatniczy, Finlandia jest o krok bliżej od uznania bitcoin jako formalnej waluty”, powiedział Asquith.

Ostrzegł jednak, że decyzja, w przypadku braku regulacji w całej UE, może spowodować jeszcze więcej problemów prawnych:

„Takie podejście nie będzie mile widziane przez europejskie banki centralne, ponieważ może ono wywołać jeszcze więcej problemów i kwestii dotyczących regulacji finansowych.”

Na razie europejskie organy regulacyjne i ustawodawcy niewiele robią w tym kierunku i oczekuje się, że przez kolejne dwa lata nie powstaną żadne jasne przepisy odnoszące się do bitcoin w kwestii obowiązującego podatku VAT.

Brak jasnych ram prawnych w UE

Chociaż Finlandia nie przeprowadziła modyfikacji w myśl ogólnej konwencji przyjętej przez ustawodawstwo Unii Europejskiej w tej sprawie, fińskie podmioty prawodawcze pozostają w zgodzie z dyrektywami VAT obowiązującymi w UE. Ta pozorna sprzeczność odnosi się do faktu, iż UE nie ma wspólnych ram obejmujących waluty cyfrowe i dlatego istniejące prawodawstwo pozostawia duże pole do własnej interpretacji przez poszczególne narody.

Obecnie różne kraje europejskie mają różne podejścia do spraw związanych z opodatkowaniem Bitcoin i stosowaniem przepisów dotyczących podatku VAT wobec kryptowalut. Podczas gdy niektórzy starają się stosować VAT dla każdej indywidualnej sprzedaży walut cyfrowych, inni po prostu je ignorują, pozostawiając te kwestie nieuregulowane w zakresie opodatkowania lub nakładają zyski kapitałowe lub podatek od przedsiębiorstw za zyski z działalność górników lub handlarzy.

UE już od dłuższego czasu przygląda się rozwojowi walut cyfrowych, jednak oprócz kilku ostrzeżeń i opinii w odniesieniu do konsumentów, jej działania są raczej powolne i nadal nie ma zdecydowanego nacisku na jednolitość legislacyjną w całym regionie.

Jednak na początku tego roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ostrzegł instytucje finansowe przed angażowaniem się w przedsięwzięcia związane z cyfrowymi walutami dopóki rynek nie będzie uregulowany.

W marcu, Europejski Bank Centralny (EBC) podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie walutach cyfrowych, mówiąc, że nowe technologie nie powinny być ignorowane lub odrzucane.

Inne państwa członkowskie przyjęły bardziej zachowawcze stanowiska. Polska obecnie pobiera stawkę 23% od transakcji Bitcoin. Przedstawiciel rodzimych organów podatkowych uznał, że sprzedaż wydobytych bitcoinów to świadczenie usługi. A biorąc pod uwagę, że ustawa VAT ma zastosowanie do sprzedaży towarów i usług, sprzedaż wydobytych bitcoinów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W Estonii przyjęto podejście zupełnie odwrotne do obecnie stosowanego w Finlandii. Otóż władze nie uznają świadczenia alternatywnych instrumentów płatniczych jako usługę zwolnioną z podatku VAT.

Przedstawiciele władz ustawodawczych Wielkiej Brytanii byli jeszcze bardziej stanowczy, deklarując, że transakcje w walutach cyfrowych winny być zwolnione z podatku VAT. To nie jest pierwszy ukłon w stronę Bitcoin ze strony Wielkiej Brytanii, jaki został niedawno ogłoszony. Na początku tego roku, kanclerz Osborne wyraził gotowość do przyjęcia przedsiębiorstw związanych z Bitcoin pod skrzydła brytyjskiej legislacji i ustawodawstwa tak, aby Wielka Brytania stała się ostoją Bitcoina. Co ważne, zwolnienie z VAT zadeklarowane przez HMRC (Her Majest’s Revenue and Customs) nie stosuje się do transakcji, za pośrednictwem których przedsiębiorcy dostarczają towary i usługi w zamian za bitcoin. Zwolnienie, podobnie jak w przypadku rozwiązania w Finlandii, ma zastosowanie wyłącznie do opłat pobieranych od transakcji handlowych bitcoin.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Bitcoin

Zdumiewające fakty na temat Bitcoin

Bitcoiny

Amerykański Czerwony Krzyż przyjmuje darowizny Bitcoin