w

Kanada uregulowała kryptowaluty

Bitcoin

Parlament Kanady uchwalił poprawkę do ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z 2000 roku. Rozszerzono ją o regulację firm związanych z Bitcoinem oraz całym sektorem wirtualnych walut.

Bill C-31 znany jako „Ustawa o wykonaniu niektórych przepisów budżetu z 11 lutego 2014”, ma potencjalnie daleko idące konsekwencję dla całego sektora w Kanadzie. Bitcoin nie został wymieniony bezpośrednio- używając szerszego zwrotu „ Przedsiębiorstwa związane z walutami cyfrowymi”.

Po uprawomocnieniu ustawa będzie określać przepisy dla związanych przedsiębiorstw, które będą traktowane jako Money Servises Busines MSB. Co za tym idzie wymagają ewidencjonowania. Określa procedury weryfikacji, raportowania podejrzanych transakcji i wymogu rejestracji tego typu firm.

Przepisy dotyczą usług świadczonych na terenie kraju. To oznacza, że jeśli obywatel kanadyjski będzie korzystał z bankomatu poza granicami kraju to nie musi ich przestrzegać, jeśli jednak giełda oferuje swoje usługi z kanady to musi zdobyć odpowiednia licencje.

Oznacza to, że banki nie mogą otwierać rachunków niezarejestrowanym jednostkom, każda taka firma musi uzyskać licencję MSB. Handlarze zaś musza być zarejestrowani w FINTRAC . Jest też egzekwowany wymóg przestrzegania prawa przez zagraniczne jednostki. Ustawa nie reguluje jednak czym jest handlowanie walutą cyfrowa.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Moneta Bitcoin

Kryptowaluty zbanowane w Boliwii

Płatność Bitcoin

Western Union otwarty na wprowadzenie Bitcoina