w

SuperSuper LOLLOL OMGOMG WTFWTF ZłośćZłość PłaczPłacz

Sprzedaż bitcoin i kryptowalut a kasa fiskalna

Wśród przedsiębiorców handlujących bitcoin lub innymi kryptowalutami coraz częściej pojawia się pytanie czy i w jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż bitcoinów lub innych kryptowalut na kasie fiskalnej, jeżeli nie wiemy, czy nabywca prowadzi działalność gospodarczą. Jeszcze do niedawna problemem było korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej przy płatnościach za pośrednictwem PayPal i PayU. Choć organy zaczęły powszechnie uznawać tę formę płatności w internecie, to pojawił się nowy kłopot – płatności internetowe w kryptowalutach (bitcoin, litecoin i innych).

Często przedsiębiorcy mają obawy przed sprzedażą bitcoin lub innych kryptowalut, ponieważ wydaje im się, że nie istnieją odpowiednie zapisy w polskim prawie.

Ewidencja na kasie fiskalnej

Z treści art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Bitcoin i kryptowaluty a kasa fiskalna

W związku z powyższym, co do zasady, sprzedaż bitcoin oraz innych krytowalut dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Zaznaczyć jednak należy, że od tej zasady istnieją wyjątki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak zaznaczyć, że od tej zasady istnieją pewne wyjątki, które reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warto tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na zwolnienie zawarte w pozycji nr 25 załącznika do tego rozporządzenia, dotyczące usług finansowych i ubezpieczeniowych zaliczanych do symbolu PKWIU 64-66.

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 grudnia 2016 r. usługi kupna oraz sprzedaży waluty bitcoin zaliczane są do symbolu PKWiU 64.19.30.0 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W konsekwencji sprzedaż bitcoin, będąca czynnością klasyfikowaną jako usługi finansowe i ubezpieczeniowe zaliczane do symbolu PKWIU 64-66, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Bitcoin jest tym, czym e-mail był na początku lat 90.

10 rzeczy od których Bitcoin jest obecnie większy