w

Stanowisko Apple wobec Bitcoin

Moneta Bitcoin

Gigant Apple wydało nowe wytyczne dotyczące APP Store, które potencjalnie otwierają drzwi do zmiany restrykcyjnej polityki wobec walut typu Bitcoin.

W zeszłym roku firma blokowała wszystkie dostępne aplikacje oparte o bitcoin np. COINBASE

„Aplikacja Coinbase iOS, która pozwoliła użytkownikom na kupno, sprzedaż i przesłanie Bitcoin, została usunięta z Apple App Store w niecały miesiąc po jej uruchomieniu”.

lub BLOCKCHAIN

„Firma Apple usunęła portfel aplikacji Blockchain z iOS App Stores, pozostawiając użytkownikom iPhone i iPad bez rodzimych opcji bitcoin wallet na swoich urządzeniach”.

Aktualne stanowisko Apple to zezwalanie na użytkowanie oraz publikowanie aplikacji, które służą do przekazywania wirtualnych walut, jeśli są zgodne z obowiązującym prawem stanowym oraz federalnym na terytorium, na którym funkcjonuje aplikacja.

11.17 Apps may facilitate transmission of approved virtual currencies provided that they do so in compliance with all state and federal laws for the territories in which the app functions”

Jest to nowa pozycja w dziale 11. Zakup i waluty.

Oprócz tej zmiany, powstaje nowy dodatkowy termin, który jest prawdopodobnie istotny dla zastosowań oferując funkcjonalność Bitcoin:

Korzystanie z W-App Purchase API

„2.2 You may not enable end-users to purchase Currency of any kind through the In-App Purchase API, including but not limited to any Currency for exchange, gifting, redemption, transfer, trading or use in purchasing or obtaining anything within or outside of Your Application.”

„2.2 Użytkownik nie może umożliwić użytkownikom końcowym zakupić dowolną walutą przez In-App Purchase API, w tym, lecz nie ograniczając się do dowolnej walucie wymiany, prezentu, umorzenia, transferu, obrotu lub stosowania w zakupie lub uzyskania czegokolwiek wewnątrz lub na zewnątrz aplikacji.

„Currency” means any form of currency, points, credits, resources, content or other items or units recognized by a group of individuals or entities as representing a particular value and that can be transferred or circulated as a medium of exchange”.

„Waluta” oznacza każdą formę punktów, waluty, kredyty, zasobów, treści lub innych przedmiotów lub jednostek uznanych przez grupę osób lub podmiotów, co stanowi szczególną wartość i które mogą zostać przekazane lub rozpowszechniane jako środka wymiany. „

Być może jest to milowy krok Apple w tej kwestii.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Płatność Bitcoin

Prypto wprowadza karty płatnicze

Bitcoiny

BitFury ogłasza nową rundę finansowania – pozyskali 20mln USD