w

Przedstawiciele pięciu największych Chińskich giełd zrezygnowali z wystąpienia w konferencji

Bitcoin Chiny

Prezesi pięciu głównych giełd wycofali się z uczestnictwa w światowym szczycie Bitcoin zaplanowan0pym na 10-11 maja. Reprezentanci OKCoin, Huobi, BTC China, BtcTrade i CHBTC, złożyli wspólne oświadczenie na Weibo, że nie będą dłużej uczestniczyć w dużych konferencjach czy spotkaniach. Jak kontynuują: zgodzili się co do tego, że będą ucinać wszelkie spekulacje i chronić inwestorów zgodnie z obowiązującym prawem i polityką rządu, oraz promować przejrzystość transakcji i procesu wymiany, oraz bieżąco raportować wszelkie zmiany władzom.

Skreślenie z listy mówców Stara Xu z OkCoina, Bobbego Lee z BTC China, Leona Li z Huobi zmniejszy udział giełd w całym wydarzeniu, ale ma też uspokoić niezadowolone władze, ograniczając publiczne wystąpienia.

Pomimo dezaprobaty Chińskiego Banku ludowego samo wydarzenie ma się dobrze i nadal będzie w nim uczestniczyć wiele gwiazd bitcoinowego biznesu. Mają być przedstawione nowe innowacyjne produkty, startupy, a mówcy przedyskutują przyszłość Bitcoina.

Na forach w ostatni czasie pojawiało się wiele sprzecznych informacji powodując się niekończące się spekulacje i mem z serii „Bitcoin znowu zbanowany w Chinach”. W rzeczywistości od grudnia ubiegłego roku oficjalne stanowisko PBOC wcale się nie zmieniło. Dalej regulator chce odizolowania się Chińskiego sektora bankowego od giełd kryptowalut. Bitcoin jest nadal zbyt małym sektorem rynku, by władze wywierały wpływ bezpośrednio na niego dlatego ograniczają się jedynie do instruowania banków, może to tłumaczyć brak jakiegokolwiek kontaktu władz z giełdami.

Całość wydarzeń powoduje ciekawą sytuację dla Chińskiej społeczności Bitcoina, która będzie znacząco odizolowana od wymian na walutę fiat i bardziej uniezależniona od jego kursu. Same giełdy zaś zamierzają dalej prowadzić działalność w sposób, który uzgodnili w swoim wspólnym oświadczeniu.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Bezpieczeństwo

LocalBitcoins zaatakowany

Bezpieczeństwo

Logowanie za pomocą Bitcoina – BitID