Kurs bitcoin

Jak wszystko, kurs bitcoin (BTC) jest określana przez prawa podaży i popytu. Mając na uwadze to, że podaż jest ograniczona do 21 milionów bitcoinów i fakt, iż coraz więcej osób korzysta z Bitcoin, zwiększony popyt w połączeniu z ograniczoną podażą niejako wymuszają wzrost ceny bitcoin (BTC). Ponieważ liczba osób używających Bitcoin na świecie jest wciąż stosunkowo niewielka, cena bitcoina (BTC) w przeliczeniu na tradycyjną walutę (np. złotówki/PLN) może na co dzień ulegać znacznym wahaniom, jednak powinna ona nadal wzrastać długoterminowo, gdyż coraz więcej osób zaczyna z niego korzystać, zatem liczba jego użytkowników nieustannie rośnie. Dla przykładu na początku 2011 r. jeden bitcoin wart był kilka złotych, a obecnie jeden bitcoin wyceniany jest w złotówkach na . W przyszłości, jeśli Bitcoin stanie się naprawdę popularny, każdy bitcoin będzie musiał być wyceniany na co najmniej setki tysięcy dolarów, aby sprostać dodatkowemu popytowi. Być może konieczna będzie denominacja Bitcoin, aby stał on się prostszy w użytkowaniu. Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi.
1 BTC dzieli się na podjednostki, które nazywa się stosując łacińskie przedrostki skalujące, podobnie jak jednostki wielkości fizycznych w układzie SI. Przykładowo:
1 mBTC (miliBTC) = 0,001 BTC
1 μBTC (mikroBTC) = 0,000001 BTC
1 satoshi = 0,00000001 BTC (najniższa jednostka)

Dodaj komentarz