Dowód istnienia pliku

Dowód istnienia pliku to pierwsze w Polsce narzędzie autorstwa bitcoiny.pl, oferujące niepodważalną demonstrację faktu, poświadczającego własność posiadania konkretnego pliku w określonej formie przy użyciu niepodważalnego autorytetu technologii block chain przy jednoczesnym użyciu pierwszego w historii zdecentralizowanego systemu szyfrowania danych.

Przesyłane dokumenty nie są zapisywane w żadnej bazie danych, serwerach ani nawet w samym bitcoin block chain, więc nie musisz się martwić o ryzyko udostępnienia swoich danych osobom trzecim/niepożądanym.

Czym jest dowód istnienia w sieci Bitcoin?

Czasami każdy z nas potrzebuje udowodnić, że określone zdarzenie miało miejsce w określonym czasie. Jeśli chcesz mieć niepodważalny dowód na to, iż szkoda wyrządzona w Twoim mieszkaniu już istniała w momencie Twojej przeprowadzki, lub określone dzieło sztuki było w Twoim posiadaniu jeszcze przed tym jak zostało upublicznione udowadniając, że jesteś jego autorem, serwis bitcoiny.pl dostarcza do tego odpowiednie narzędzia.

Oczywiście dokumenty i zdjęcia przechowywane na Twoim komputerze posiadają znaczniki czasu, jednak są one łatwe do podrobienia. Aby uzyskać niezbity dowód, który można przedstawić na przykład w sądzie, potrzeba lepszego rozwiązania.

Zatem jakie można podjąć kroki? Tradycyjnym sposobem rozwiązania tego typu problemów jest konsultacja z odpowiednimi instytucjami lub podmiotami, na przykład notariuszem. Jednak jak powszechnie wiadomo, tego typu rozwiązanie jest dość kosztowne i konsumuje dużo czasu. Można również skorzystać z cyfrowej usługi znakowania czasowego, która jest szybka, jednak nadal wiąże się ze znacznymi kosztami które są związane z koniecznością użycia specjalnego sprzętu oraz kosztownych audytów, które są wymagane, aby konkretna firma pozostała godna zaufania. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dobrodziejstw sieci Bitcoin, która dodatkowo nie wymaga pokładania zaufania w podmioty lub osoby trzecie. W przypadku tego rozwiązania istnieje tylko jeden nieistotny problem: Sieć Bitcoin jest zaprojektowana tak, aby chronić transakcje płatnicze, a nie dowolne dane.

Zatem nasuwa się pytanie jak sprawić, aby sieć Bitcoin nadała znacznik czasu naszym danym? Otóż należy wprowadzić kryptograficzne funkcje skrótu Twoim danym przyporządkowując im ważną transakcję. Należy zaznaczyć, że transakcje bitcoin posiadają adresy (numery kont w sieci Bitcoin) oraz przypisane im wartości. Zakodowanie Twojej kryptograficznej funkcji skrótu w ramach tych dwóch pól nie jest prostym zadaniem.

Jednak rozwiązanie problemu wydaje się być proste, gdyż “kontem” Bitcoin jest para kluczy (prywatnego oraz publicznego), jednak adres (numer konta) jest jedynie kryptograficzną funkcją skrótu klucza publicznego, a nie samym kluczem publicznym. Taka kryptograficzna funkcja skrótu może zostać wyliczona dla każdych danych, nie tylko kluczy publicznych. Innymi słowy, można w łatwy sposób stworzyć adres bitcoin na podstawie dowolnych danych mimo, że nie będzie on odpowiadał żadnemu prawdziwemu koncie Bitcoin. Zatem należy zachować ostrożność, aby nie wysyłać zbyt dużej ilości środków na wygenerowane w ten sposób adresy, ponieważ środki nie będą mogły być nigdy odzyskane. Te środki są wykorzystywane jedynie do podpisania danych transakcji, która ma na celu dodać znacznik dla naszych danych. Wysłanie mikrotransakcji o wartości 0.0001 BTC w zupełności wystarczy, a sam jej koszt porównując do obecnej opłaty transakcyjnej wynoszącej 0.0001 BTC jest znikomy.

Tego typu rozwiązanie jest z pewnością imponujące, jednak pojawiają się dwa pytania natury moralnej: Pierwsze dotyczy tego, czy aby takie wykorzystanie sieci nie jest zbędnym wykorzystaniem zasobów sieci Bitcoin? To z pewnością jest kreatywne wykorzystanie sieci, jednak nie wyrządza ono jej żadnych szkód. Przy tego typu operacjach użytkownik nadal uiszcza opłatę transakcyjną, która trafia wprost do użytkowników, którzy zabezpieczają sieć. Drugie dotyczy tego, czy aby wykorzystując jednostki waluty bitcoin (bitmonety) w ten sposób nie niszczymy jej wartości? Bardzo małe opłaty wykonywane w wielkich ilościach są równie szkodliwe co strata bitmonet w wyniku niefortunnych wydarzeń lub nieprzemyślanych zakupów. Należy pamiętać, że tego typu funkcjonalności oszczędzają wiele funduszy użytkownikom korzystających z tego typu dobrodziejstw.

OCHRONA DANYCH

Bitcoin block chain pozwala na demonstrację faktu posiadania prawa do określonych danych bez konieczności ujawniania ich treści lub zawartości podpisywanych plików. Za pośrednictwem block chain możesz upublicznić zapis (skrót) o fakcie posiadania konkretnych danych w określonym czasie. W przypadku pojawienia się sporu lub wątpliwości co do autentyczności plików, właściciel może w prosty sposób udowodnić, że miał dane niezbędne do wygenerowania danego zapisu (skrótu) przyporządkowanego do konkretnego pliku. Jest to bardzo użyteczna funkcjonalność do zabezpieczania własności dla materiałów chronionych prawami autorskimi, patentów, itp.

CZAS REJESTRACJI DOKUMENTU

Dzięki block chain można udowodnić, że określone dane istnieją w określonym momencie czasu. Jako, że nasze narzędzie wykorzystuje Bitcoin block chain w celu przechowywania dowodu posiadania konkretnego dokumentu, każdy może uwiarygodnić istnienie sowich wybranych dokumentów bez konieczności korzystania z pośredników w postaci notariuszy lub innych podmiotów lub instytucji. Użyj mocy obliczeniowej całej sieci Bitcoin w celu poświadczenia własności do swoich danych.

SPRAWDZENIE INTEGRALNOŚCI DOKUMENTU

Jeśli zdecydujesz się przechowywać dowód posiadania danego dokumentu, a następnie załadujesz go ponownie, system zweryfikuje czy nadesłany dokument będzie w 100% odpowiadał swojemu pierwowzorowi. Nawet najmniejsza zmiana pozwoli stwierdzić, że nadesłany ponownie dokument nie jest zgodny ze swoim pierwowzorem. Dzięki naszemu narzędziu każdy może sprawdzić integralność i autentyczność danego dokumentu. Daje to bezpieczeństwo i stanowi zapewnienie, iż certyfikowane dane nie mogą w żaden sposób zostać zmienione.

Dodaj komentarz