Słownik terminów i pojęć związanych z Bitcoin

Niektóre terminy związane z Bitcoin, z którymi możesz się spotkać

Bitcoin stanowi nowe podejście do płatności a co za tym idzie pojawiło się kilka nowych słów, które mogą stać się częścią Twojego słownictwa w trakcie użytkowania systemu.

 

Adres

Block chain (łańcuch bloków)

Blok

BTC

Potwierdzenie

Kryptografia

Podwójne wydawanie

Hash

Mining

P2P – Peer To Peer

Klucz prywatny

Podpis

Portfel

 

Adres

Adres Bitcoin jest jak fizyczny adres lub e-mail. Jest to jedyna informacja jaką musisz komuś podać aby ta osoba mogła zapłacić Ci w Bitcoin.

Block chain (łańcuch bloków)

Łańcuch bloków to publiczny zapis wszystkich transakcji Bitcoin, w kolejności chronologicznej. Łańcuch bloków jest współdzielony i rozproszony pomiędzy wszystkimi użytkownikami Bitcoin. Jest on używany w celu sprawdzenia salda adresów Bitcoin i zapobiegania podwójnemu wydawaniu.

Blok

Blok jest zapisem w łańcuchu bloków zawierającym i zatwierdzającym wiele oczekujących transakcji. Mniej więcej co 10 minut nowy blok zawierający transakcje jest dołączany do łańcucha bloków poprzez górnictwo.

BTC

BTC jest nieoficjalnym trzyliterowym kodem Bitcoin. Może być stosowany jako skrót, tak jak w przypadku dolara USD.

Potwierdzenie

Potwierdzenie oznacza, że transakcja została zweryfikowana przez sieć i jest bardzo mało prawdopodobne, by została odrzucona i zwrócona. Jedno potwierdzenie jest całkiem bezpieczne. Choć w przypadku większych kwot (np. 5000 zł i wyżej), można czekać do momentu aż transakcja otrzyma więcej potwierdzeń – 6 jest często wybrany jako standardowa liczba ilości potwierdzeń. Każde nowe potwierdzenie wykładniczo zmniejsza ryzyko odwrócenia wykonanej transakcji.

Kryptografia

Kryptografia to dziedzina matematyki, która pozwala nam na tworzenie dowodów matematycznych, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Kryptografia jest już powszechnie stosowana w takich dziedzinach jak online commerce i bankowość. W przypadku Bitcoin, kryptografia służy do uniemożliwiania wydania pieniędzy z portfela innego użytkownika lub uszkodzenia łańcucha bloków. Może być również stosowana do szyfrowania portfela, tak aby uniemożliwić do niego dostęp osobom niepożądanym bez znajomości hasła.

Podwójne wydawanie

Jeśli złośliwy użytkownik próbuje przesłać te same bitmonety do dwóch różnych odbiorców w tym samym czasie, nazywamy to podwójnym wydatkiem. Bitcoin mining i łańcuch bloków służą do wypracowania konsensusu w sieci, co do tego która z dwóch transakcji wygra.

Hash

Wielkość hash jest jednostką miary mocy obliczeniowej sieci Bitcoin. Sieci Bitcoin musi wykonywać intensywne operacje matematyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy sieć osiąga szybkość mieszania 10 Th/s, oznacza to, że może wykonać 10 bilionów obliczeń na sekundę.

Mining

Bitcoin mining to proces w którym sprzęt komputerowy wykonuje obliczenia matematyczne dla sieci Bitcoin w celu potwierdzenia transakcji i zwiększenia jej bezpieczeństwa. W nagrodę za swoje usługi, górnicy Bitcoin mogą pobierać opłaty transakcyjne za transakcje które weryfikują i potwierdzają one wraz z nowo utworzonymi bitcoinami. Górnictwo jest wyspecjalizowanym i konkurencyjnym rynkiem, gdzie nagrody są podzielone w zależności od ilości obliczeń która jest wykonywana przez poszczególnych górników. Nie wszyscy użytkownicy Bitcoin wykonują górnictwo i wbrew pozorom nie jest to łatwy sposób na zarabianie pieniędzy.

P2P

Peer to peer, odnosi się do systemów, które działają jak zorganizowane kolektywy, pozwalające aby każdy indywidualny użytkownik miał możliwość bezpośredniej interakcji z innymi użytkownikami sieci. W przypadku Bitcoin, sieć jest zbudowana w taki sposób, że każdy użytkownik jest przetwarza transakcję innych użytkowników. I co najważniejsze, żaden bank nie jest wymagane jako podmiot pośredniczący.

Klucz prywatny

Klucz prywatny jest tajnym elementem danych, który potwierdza Twoje prawo do dysponowania bitmonetami z konkretnego adresu Bitcoin poprzez kryptograficzne sygnatury. Każdy adres Bitcoin ma swój niepowtarzalny klucz prywatny. W przypadku gdy korzystasz z portfela stacjonarnego, klucze prywatne są przechowywane w komputerze, natomiast jeśli używasz portfela online są one przechowywane na kilku zdalnych serwerach. Klucze prywatne nie powinny być ujawniane, ponieważ pozwalają dysponować bitcoinami które są przyporządkowane poszczególnym adresom Bitcoin.

Podpis

Kryptograficzny podpis jest matematycznym mechanizmem, który pozwala komuś udowodnić własność. W przypadku Bitcoin, adres Bitcoin i jego klucz prywatny są połączone matematycznymi zależnościami. Kiedy Twoje oprogramowanie Bitcoin podpisuje transakcję przy pomocy odpowiedniego klucza prywatnego, cała sieć może zobaczyć, że podpis jest zgodny z konkretnym adresem Bitcoin. Jednakże, nie ma sposobu na odgadnięcie klucza prywatnego aby ktoś mógł ukraść Twoje ciężko zarobione bitcoiny.

Portfel

Portfel Bitcoin jest odpowiednikiem fizycznego portfela z tą różnicą, że istnieje w sieci Bitcoin. Każdy portfel Bitcoin może pokazać całkowity bilans wszystkich adresów Bitcoin jakie zawiera. Tak jak można policzyć pieniądze w prawdziwym portfelu. I w ten sam sposób, portfel Bitcoin pozwala zapłacić określoną kwotę do konkretnej osoby. Inaczej jest w przypadku karty kredytowej, kiedy to nasze pieniądze są pobierane przez handlowca.

Dodaj komentarz