Czym jest Ethereum?

Ethereum jest platformą do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji działających w oparciu o własny blockchain dzięki wykorzystaniu inteligentnych umów/kontraktów (smart contract).

Ethereum zostało zapoczątkowane przez rosyjskiego programistę Vitalika Buterina pod koniec 2013 roku i z założenia miało być odpowiedzią na bolączki systemu Bitcoin oraz pewne istotne ograniczenia ze strony architektury Bitcoin. Vitalik zainspirowany technologią blockchain używaną w Bitcoin chciał stworzyć zdecentralizowaną sieć do projektowania rozproszonych aplikacji.
W ciągu niecałego roku od rozpoczęcia projektu, Ethereum osiągnęło rekordową kapitalizację w wysokości ponad 1 miliarda dolarów. Obecnie jest to druga na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji.

Krótko mówiąc, Ethereum to usługa online, która pozwala na zbudowanie praktycznie dowolnej aplikacji na wzór Bitcoin i uruchomienie jej w ramach całej sieci obejmującej maszyny zrzeszone w projekcie Ethereum. Bitcoin od samego początku służy przede wszystkim do przechowywania i przesyłania cyfrowej waluty, jednak Buterin uważa że ten sam, jednak nieco udoskonalony system może doprowadzić do powstania nowego typu rozproszonych sieci, systemów przechowywania danych i rynków papierów wartościowych. Dzięki protokołowi zbliżonemu do Bitcoin wszystko to może działać bez pomocy organu centralnego i pośredników, likwidując przy tym czynnik ludzki, który często prowadzi do spornych sytuacji i nieprawidłowości w funkcjonowaniu tradycyjnych scentralizowanych systemów lub egzekucji pewnych zobowiązań. Dzięki tego typu zdecentralizowanym systemom opartym o kryptografię w Ethereum nie występuje ryzyko kontrahenta.
Należy zaznaczyć, że system Ethereum nie korzysta z tej samej sieci peer-to-peer co Bitcoin. Nie korzysta również z tego samego oprogramowania. W rzeczywistości Buterin i jego zespół zbudowali zupełnie nowy system, który działa we własnej sieci i w ramach oddzielnego łańcucha bloków (blockchain). Jednak Vitalik nie ukrywa, że w trakcie tworzenia Ethereum, zapożyczał wiele pomysłów i rozwiązań z oprogramowania Bitcoin.
Ethereum napędza swoje aplikacje w oparciu o Ethereum Script będący okrojoną wersją języka programowania Python, który został stworzony specjalnie dla aplikacji które zostaną zbudowane w oparciu o blockchain systemu Ethereum.

Do tej pory programiści starali się tworzyć nowe aplikacje w oparciu o blockchain na dwa różne sposoby, z których każdy okazywał się być nieskuteczny.

Pierwszym rozwiązaniem była budowa aplikacji niejako nadbudowanej na istniejącym protokole Bitcoin. Jednak skrypt Bitcoin nie wykazuje tzw. kompletności Turinga, tzn. nie może rozwiązać problemów, które można w łatwy sposób rozwiązać przez niektóre znane języki programowania, na przykład C ++. Jest to związane ze znacznymi komplikacjami technicznymi i wymaga od programistów zastosowania wielu wspomagających zabiegów, aby można było wdrożyć rozwiązania, które w rzeczywistości mogłyby być osiągnięte w znacznie mniej skomplikowany sposób.

Innym rozwiązaniem było opracowanie, uruchomienie i wypromowanie własnego alternatywnego blockchain, pozbawiając się przy tym możliwości wykorzystania ogromnej mocy obliczeniowej całej sieci Bitcoin. Wiąże się to z koniecznością uruchomienia własnego blockchain, co związane jest z wysokimi kosztami, które nie mogą być uzasadnione w przypadku każdej aplikacji.

Ethereum po raz pierwszy rozwiązało tę rozbieżność, integrując odpowiedni uniwersalny język programowania z własnym blockchain.

Dzięki temu rozwiązaniu obecnie każdy może zaprojektować dowolną aplikację, a następnie w łatwy sposób ją zaprogramować i zaoferować sieci ETH jej propagację i autoryzację.

Najprościej mówiąc, Ethereum jest obecnie zdecentralizowanym i rozproszonym na całym świecie komputerem o teoretycznie nieograniczonej mocy.

Programista programuje określone rozwiązanie i umieszcza je w sieci Ethereum, następnie sieć je samodzielnie wykonuje i propaguje, po czym sprawdza dane wyjściowe i odpowiednio dystrybuuje wartość pomiędzy jego uczestnikami.

Aplikacje są prowadzone w sposób całkowicie przejrzysty, bez udziału scentralizowanych podmiotów, a wszystko to dzięki inteligentnym umowom (smart contract).

Co istotne, moc sieci jest ograniczona tylko liczbą i mocą komputerów, które są do niej podłączone.

Potencjalne zastosowania takiego systemu są naprawdę nieograniczone.

Jedną z bardziej oczywistych możliwości jest utworzenie nowej kryptowaluty mieszczącej się zaledwie w kilkudziesięciu wierszach kodu, a następnie jej natychmiastowe uruchomienie w ramach blockchain Ethereum;

W ten sam sposób przedstawić można dowolnie wybrane aktywa lub nieruchomości, np. samochód lub dom, a następnie przetransferować w postaci odpowiadającego im tokena w ramach blockchain.

Bardziej złożone rozwiązania obejmują dezintermediację/odpośredniczenie (a tym samym wyeliminowanie opłat pośrednika) niektórych z istniejących rynków, takich jak Facebook Advertising i Google AdWords. Można to osiągnąć poprzez utworzenie inteligentnych kontraktów (smart contract) wszystkich procesów biznesowych, które oferują te firmy i umieszczenie ich w blockchain.

Innym potencjalnym zastosowaniem Ethereum są programistyczne rozwiązania dedykowane złożonym procesom naukowym do których należą m.in. rozproszone obliczenia astrofizyczne lub zwijanie/fałdowanie białek dla firm farmaceutycznych.

Takie aplikacje miałyby teoretycznie nieograniczoną moc obliczeniową sieci, nieosiągalną nawet przez najbardziej zaawansowane superkomputery.