Bitcoin blockchain – łańcuch bloków Bitcoin

Block ChainW przypadku systemu Bitcoin każda transakcja oraz historia każdego adresu bitcoin oraz każdego bitcoina są publicznie rejestrowane. Ten zdecentralizowany rekord, będący swoistą globalną księgą rozrachunkową wszystkich operacji odbywających się w ramach sieci Bitcoin, nosi nazwę blockchain (łańcucha bloków). Mimo tego, że blockchain rejestruje szczegóły wszystkich transakcji, nie rejestruje żadnych osobistych informacji identyfikujących ani ich nadawców ani odbiorców.

Block chain ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przejrzystości systemu Bitcoin i sprawia, że podrabianie lub podwójne wydatkowanie tych samych funduszy jest niemożliwe. Nie jest to bank ani żadna inna instytucja. Blockchain jest przechowywany przez wszystkich użytkowników Bitcoin autoryzujących sieć. Za pomocą przeglądarek blockchain oraz innych aplikacji opartych o Bitcoin blockchain możemy sprawdzać bilans poszczególnych adresów bitcoin, oraz przeszukiwać sieć Bitcoin w poszukiwaniu innych ciekawych i fascynujących informacji zapisywanych w ramach blockchain.

Zatem blockchain jest publiczną listą wszystkich transakcji jakie kiedykolwiek miały miejsce w sieci Bitcoin. Najnowsze transakcje są weryfikowane, grupowane w bloku, a następnie dodawane do łańcucha, stąd wzięła się nazwa blockchain.  Możesz go użyć, aby sprawdzić status transakcji w dowolnym momencie. Każda transakcja jest publiczna, ale nie znajdziesz żadnych danych osobowych w ramach blockchain, które mogłyby ujawnić tożsamość osób biorących udział w transakcji.  W celu zbadania transakcji, można użyć eksploratora blockchain, aby znaleźć potrzebne informacje.

Blockchain transaction feed

Dodaj komentarz