Adres Bitcoin

Adres BitcoinAdres Bitcoin działa na podobnej zasadzie jak adres e-mail z tą różnicą, że jest o wiele bardziej bezpieczny. Możesz udostępnić swój klucz publiczny, będący odpowiednikiem adresu e-mail, aby inni użytkownicy mogli przesyłać bitcoiny na jeden z Twoich adresów Bitcoin. Należy pamiętać, iż każdy klucz prywatny, będący odpowiednikiem hasła do skrzynki e-mail jest poufny, gdyż uprawnia on do dysponowania środkami zgromadzonymi na danym adresie.  Niektóre usługi pozwalają na zapisanie adresów Bitcoin innych użytkowników w książce adresowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku książki kontaktowej użytkowników poczty elektronicznej. Oznacza to, że nie trzeba każdorazowo wpisywać adresu Bitcoin, na który chcemy przesłać środki. Z drugiej strony, aby zachować wysoki stopień bezpieczeństwa i anonimowości do każdej kolejnej transakcji możemy każdorazowo tworzyć nowy adres Bitcoin. W przypadku systemu Bitcoin każdy użytkownik sam może zdecydować, jak zrównoważyć swoje bezpieczeństwo i wygodę. Najczęściej adresy Bitcoin są reprezentowane za pośrednictwem kodów QR. Są to obrazki zawierające informacje adresowe, które mogą zostać odczytane przez niemal każdy telefon. Wiele aplikacji Bitcoin posiada wbudowane czytniki kodów QR, aby uprościć życie użytkownikom Bitcoin.

Skorzystaj z poniższego narzędzia, aby dowiedzieć się czym są adresy Bitcoin.
Każdy z wygenerowanych adresów Bitcoin można zweryfikować i sprawdzić jego historię za pomocą przeglądarki Bitcoin block chain.

Wystarczy, że w pole wyszukiwania wpiszesz adres Bitcoin (klucz/adres publiczny) wygenerowany za pomocą powyższego narzędzia. Przeglądarka umożliwi Ci sprawdzenie bilansu oraz historii wszystkich transakcji, w których brał udział dany adres Bitcoin. Warto zaznaczyć, że nowo wygenerowane adresy nie mają żadnej historii transakcji, a ich saldo jest zerowe.

Dodaj komentarz