Odśwież
Stwórz znacznik
(poprzez mikropłatność bitcoin w wysokości 0.0001 BTC lub inną wybraną sumę). Znacznik będzie widoczny po uzyskaniu przynajmniej jednego potiwerdzenia ze strony sieci Bitcoin.
Sieć Bitcoin potwierdza istnienie tego pliku w czasie:

(Szczegóły)