Pokaż wygenerowany adres jako:

Te kody QR są odporne na zniszczenia, będą działały nawet w momencie zniszczenia ich części. Wszystkie klucze prywatne są udostępniane w formacie Wallet Import Format (WIF).

Wybierz swój preferowany projekt:

Format:

Dlaczego akurat ten generator?

Ta aplikacja została stworzona, aby udostępnić użytkownikom Bitcoin krewoanie bezpiecznych adresów offline.

Większość z ogólnie dostępnych rozwiązań służących do generowania adresów bitcoin nie korzysta z prawdziwie losowego źródła doboru liczb w celu stworzenia kluczy prywatnych i zamiast tego oferuje pseudolosowe liczby, które wystawiają użytkowników na ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Ta aplikacja rozwiązuje ten problem poprzez generowanie losowych liczb na podstawie ruchu myszki użytkownika lub przypadkowych dotknięć palcem na wybranym urządzeniu mobilnym.

Czym jest adres offline?

Adres offline jest adresem publicznym, którego klucz prywatny nigdy przedtem nie istniał na urządzeniu podłączonym do internetu.

Obecnie komputery mogą być atakowane na wiele różnych sposobów. Nie przechowując adresu na urządzeniu podłączonym do internetu, użytkownik może być pewny, że nie istnieje możliwość skradzenia adresu. Daltego przed utworzeniem adresu bitcoin za pomocą tej aplikacji, należy odłączyć urządzenia od internetu, lub pobrać plik .html dostępny w sekcji download i uruchomić go we własnej przeglądarce.

Adresy offline mogą zostać użyte jako konta oszczędnościowe Bitcoin - użytkownik może przesłać bitcoiny na swój adres, zachowując swój klucz prywatny offline.

Istnieje poważne ryzyko związane z bezpieczeństwem śrdoków podczas generowania kluczy prywatnych przy użyciu niskiego stopnia losowo wybranych liczb!

Istnieje istotny problem związany z bezpieczeństwem środków podczas generowania kluczy prywatnych i odpowiadających im adresom przy wykorzystaniu pseudolosowych liczb.

Aby mieć pewność, że Twoje bitcoiny są bezpieczne, należy przechowywać je na adresie, który został stworzony przy użyciu prawdziwie losowego klucza prywatnego.

Kluczem prywatnym jest duża losowa liczba. To, co sprawia, że jest on bezpieczny jest fakt, iż trudno ją odgadnąć, ponieważ istnieje niewyobrażalnie duż liczba ważnych kluczy prywatnych. Szanse, że ktoś inny odgadnie Twój klucz prywatny są bardzo niewielkie (ktoś taki mógłby wykorzystać wszystkie komputery świata przez długość swojego życia, a szanse na trafienie Twojego klucza prywatnego byłyby nadal nikłe).

Problemy pojawiają się dopiery w momencie gdy Twój klucz prywatny nie jest w rzeczywistości losowy.

Jeśli utworzysz swój klucz prywatny korzystając z pseudolosowych liczb (większość dzisiejszych portfeli nadal używa pseudolosowych liczb, mimo, iż specjaliści od zabezpieczeń stanowczo tego odradzają), jedna małą część klucza jest losowa, podczas gdy reszta jest wygenerowana komputerowo na podstawie tej małej części, któa nie jest losowa. W rezultacie tylko mała, ograniczona ilość wszystkich możliwych ważnych kluczy prywatnych może zostać wygenerowana w ten sposób.

Ktoś może spróbować wygenerować wszystkie prywatne klucze z tego małego podzbioru kluczy prywatnych, i mógłby to zrobić stosunkowo szybko (w przeciągu kilku dni), po czym mógłby wydać bitcoiny zgromadzone na adresach przyporządkowanych do tych kluczy prywatnych.

Ta aplikacja nie jest podatna na tego typu problemy,ponieważ wszystkie 256 bitów potrzebnych na wykreowanie każdego klucza prywatnego są stworzone na podstawie losowych liczb wygenerowanych na podstawie chaotycznych ruchów myszki lub dotknięć na wybranym urządzeniu mobilnym. Jednakowoż wygenerowane klucze prywatne nie należą do żadnego limitowanego zestawu kluczy prywatnych, co sprawia, że są tak bezpieczne jak to tylko możliwe.

Istnieje 115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337 możliwych kluczy prywatnych. Ta aplikacja może wygenerować jakikolwiek z tych kluczy prywatnych.

Jeśli korzystasz z kluczy prywatnych wygenerowanych ze standardowych pseudolosowych sekwencji liczb wygenerowanych za pomocą takich języków programowania jak C lub C++, całkowita możliwa liczba prywatnych kluczy, które mogą zostać wygenerowane w ten sposób wynosi: 4294967296 (jeśli korzystasz z programów napisanych w jezyku Java, ta liczba wynosi: 281474976710656).

Im większa ilość możliwych kluczy prywatnych z których został stworzony Twój klucz, tym mniejsza szansa, że kotś wygeneruje Twój klucz prywatny.

Prawdziwie losowe liczby nie mogą być wygenerowane w ramach programu, ponieważ nie ma możliwości, aby program rzucił fizyczną kostką, gdyż działa według ściśle określonych procedur. Dlatego większość aplikacji korzysta z pseudolosowych liczb wygenerowanych przy wykorzystaniu takich algorytmów jak LDG, które są matematycznymi równaniami definiującymi w jaki sposób wygenerować następne pseudolosowe liczby na podstawie poprzedniej pseudolosowej liczby (przy czym te równania są powszechnie znane).

Prawdziwie losowe liczby powinny być dostarczone do programu. To dlatego ta aplikacja korzysta z danych pochodzących z losowych ruchów samego użytkownika w celu zapewnienia prawdziwej losowości. Kropki rozpościerające się po całym ekranie reprezentują rzeczywiste dane pochodzące od ruchów myszki użytkownika, na podstawie których generowane są losowe klucze prywatne.

Pseudolosowe liczby nie powinny być wykorzystywane w ramach aplikacji, w których zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa jest najważniejsze. Zerknij na to wytłumaczenie.

Jednak, większość dzisiejszych portfeli bitcoin nadal korzysta z pseudolosowych liczb. Jeśli Twój ulubiony portfel bitcoin nie generuje bezpiecznych adresów (sprawdź ich stronę, aby dowiedzieć się czy istnieje wzmianka o ruchach myszką lub innych sposobach na wprowadzenie ludzkiego pierwiastka przypadkowości), możesz skontaktować się z administracją w celu wytłumaczenia występującego ryzyka bezpieczeństwa. W międzyczasie, możesz wygenerować Twój własny adres, przy wykorzystaniu tej aplikacji i zaimportować go do swojego portfela bitcoin.

Inne mechanizmy bezpieczeństwa

 • Ta aplikacja generuje prywatne klucze w ramach Twojej przeglądarki, a nie na naszych serwerach. Twoje klucze prywatneg nigdy nie opuszczą Twojego komputera.
 • Ta aplikacja ostrzeże Cię, jeśli pracujesz w trybie online podczas generowania adresów.
 • Ta aplikacja nie przechowuje cookies.
 • Ta aplikacja nie zawiera żadnego zewnętrznego kodu JavaScript. Żadnych reklam ani kodów śledzących ruch na stronie.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Jeśli szukasz skrajnego podejścia:

 1. Pobierz live disc i porównaj sumę kontrolną do oryginalnego źródła.
 2. Uruchom swoją maszynę z live disc.
 3. Załaduj aplikację.
 4. Odłącz urządzenie od internetu (odłącz wszystkie kable sieciowe, wyłącz WiFi oraz Bluetooth oraz włącz tryb samolotowy jeśli takowy posiadasz).
 5. Wygeneruj adresy i wydrukuj je.
 6. Zrestartuj swoją maszynę.

Korzystanie z obecnego systemu operacyjnego:

 • Upewnij się, że masz zainstalowaną aktualną wersję programu antywirusowego.
 • Upewnij się, że Twój system operacyjny nie jest (i nigdy nie był) zainfekowany.

Inne ważne aspekty:

 • Korzystaj z własnego połączenia internetowego, które nie jest współdzielone z innymi użytkownikami.
 • Upewnij się, że jesteś za bezpieczną zaporą firewall.
 • Korzystaj z własnego prywatnego urządzenia.
 • Staraj się korzystać jedynie z programów typu open source.
 • Drukuj kody QR/klucze/bilony zamiast je kopiować (niektóre wirusy kradną podręczną pamięć użytkowników).

Dlaczego otrzymuję dwa adresy przypadające na każdy klucz prywatny zaimportowany do mojego portfela?

Na każdy klucz prywatny przypada jeden klucz publiczny, który jest wykorzystywany do określenia adresu publicznego.

Jednak, istnieją dwa standardowe formaty zapisywania kluczy publicznych, format skompresowany i nieskompresowany (z matematycznej perspektywy są to dwa różne sposoby definiowania tej samej rzeczy). Odkąd oprogramowanie Twojego portfela nie wie który format został wykorzystany, wykorzystuje oba z nich. Ta strona generuje nieskompresowany format kluczy publicznych, aby zapewnić kompatybilność z innymi klientami.

Czy ta aplikacja jest lepsza od innych?

Inne aplikacje często nie oferują losowego generowania adresów bitcoin.

Ta aplikacja powstała w celu stworzenia alternatywy dla innych tego typu stron oraz celach edukacyjnych, aby uwidocznić proces oraz mechanizmy tworzenia nowych portfeli bitcoin.

Gdzie mogę kierować pytania?

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na: bitcoinforum.pl.

Generuj adresów Bitcoin.

Poruszaj myszką, aby dodać przypadkowości i wygenerować adres bitcoin.

Przypadkowość

Niestety Twoja przeglądarka nie jest obecnie wspierana. Prosimy skorzystać z jednej ze wspieranych przedlądarek.

Wspierane przedlądarki: Opera, Firefox, Safari, and Konqueror.

Zadbaj o odpowiednie bezpieczeństwo swoich środków. Stwórz portfel w trybie offline!

Adresy offline nie powinny być nigdy generowane i przechowywane na urządzeniach podłączonych do internetu!

Prosimy o kliknięcie przycisku powrót, odłączenie kabla sieciowego i Wi-Fi (lub włączenie trybu samolotowego).

(Aby zachować bezpieczeństwo w razie gdyby Twoje urządzenie buło zainfekowane, polecamy skorzystać z narzędzia live disc)

Proszę poczekać...
Może to chwilę zająć.